Goethe mükemmel bir şekide ifade etmişti: „Kağıtta yazılı olan sana aittir.“ Sözleşmelerde tüm koşullar ve karşılıklı haklar ve yükümlülükler yazılı olarak düzenlenmiştir. Bu açıdan sözleşmeler, sözlü anlaşmalarda eksik olan belirli hukuki güvenceleri sağlarlar. Sözleşme hukuku Medeni Kanun’da düzenlenmiştir ve çok karmaşık paragraflardan oluşur. Medeni Kanun’da sözleşmeleri düzenlenmesini içeren, sözleşme hukuna dair özel bir kısım bulunmadığından dolayı, sözleşmelerin hukuka uygunluğunu yahut olası zayıf noktalarını kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmek için kanun metinlerini çok iyi bilme gereksinimi bulunmaktadır.

Sözleşme hukuku avukatı olarak, sözleşmeler ve genel iş koşullarını değerlendirmede ve bunlardan kaynaklanan hakları göstermede size yardımcı olabilirim. Sözleşmede karşı tarafla hukuki anlaşmazlıklar olsa bile, en iyi bir şekilde size yardımcı olmaktayım. Burada e-ticaret ve diğer tüm e-sözleşmeler gitgide daha büyük anlam taşımaktadır.
Müşteri olarak hangi haklara sahipsiniz?

Sanal hizmet sağlayıcısı olarak hukuki açıdan güvende bulunmanız ve karşı taraftan ihtar almamanız için genel anlaşma şartlarınız nasıl düzenlenmelidir? Bu ve daha birçok sorunun cevabını sizinle gerçekleştireceğim özel görüşmede açığa kavuşturmakta ve mesleki bilgimle arkanızda durmaktayım.

Soru gönderin

Form aracılığıyla bizimle iletişime geçin!

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner