Gelir getiren bir iş yapmak isteyen herkes, belirli hizmetleri iş süresi dahilinde yerine getirmekte işverenine karşı yükümlüdür. Buna karşın, işveren de çalışanına türü ve kapsamının yanı sıra miktarı da sözleşmeyle belirlenmiş olan hizmet karşılığında belli bir maaşı düzenli olarak ödemek zorundadır.

Temel prensip şudur: iş karşılığı ödeme. Ne yazık ki pratikte iş, her zaman teoride ön görüldüğü kadar kolay değildir. Üzerinde uzlaşılan maaşların bir kısmını veya tamamını ödemeyen ya da uygunsuz işlerin yapılmasını isteyen, çalışanlarına karşı insanlık dışı davranışlarda bulunan ve onları maddi olarak sömüren işverenler vardır. Bu gibi durumlarda çalışan her zaman işverene bağımlıdır ve işten atılma riskiyle karşı karşıyadır. Öte yandan, işlerini yapmada yetersiz olan, şirketin saygınlığına zarar verme riski taşıyan ya da diğer maddi kayıplara neden olabilecek çalışanlar da vardır. İş kanunu, sözleşmeye taraf olanların, yani işçinin ve işverenin tüm haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflardan birinin hak veya yükümlülükleri ihlâl etmesi durumunda, bir iş hukuku avukatı olarak bulunacağım ve haklarınızı aramada size yardım edeceğim.

Çalışan olarak size avukatlık desteği

Son derece karmaşık olan sayısız senaryo vardır ve bu senaryolarda uzman hukuki destek size yardımcı olabilir. Bu senaryoların en sık görüleni hatalı ihtarlar ve işten çıkarmalardır. Bu konularda size temsil edeceğim ve hem mahkeme dışında hem de iş mahkemesinde durumunuza en uygun çözümü bulacağım. Bir çalışan olarak, yükümlülüklerinizin yanında, düzenli teneffüs hakkı ve tatil izni gibi çok sayıda hakkınız da bulunmaktadır. Yasal standartlara uygun maaşlar. Çalışma saatlerinde ruh ve beden sağlığı hakkı. Emniyetsiz iş koşullarını veya diğer fiziksel tehlikeleri kabullenmemelisiniz. Bu durum, şirket içerisinde entrika veya cinsel istismar da dahil olmak üzere, istismar kurbanı olmanız durumunda da geçerlidir.

Bir işveren olarak size avukatlık desteği

Defalarca sözlü uyarıya ragmen çalışanınız halen sürekli işe geç geliyor veya bazı görevleri yerşne getirmeyi reddediyor. En kötü senaryoda, çalışan şirket parasını kullanıyor veya malları ya da ürünleri ya da uygunsuz kullanıyor. Bu çalışanı işten çıkarmak, fakat olası bir dava durumunda iş mahkemesinde davayı kaybetmemek için yasalara uygun hareket etmek istiyorsunuz. Bir iş hukuku avukatı olarak bu konuda size yardımcı olabilirim. Davanın formel adımlarına uygun olmasında ve herhangi bir iddia karşısında savunmada size yardımcı olacağım.

İster çalışan olun isterseniz işveren; durumunuzu benimle görüşün ve haklarınız için mücadele edeyim.

Soru gönderin

Form aracılığıyla bize ulaşın!

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner